Arată imagine fundal

O limbă se învată cel mai bine, vorbind ...

Elevi străini

A lucra cu îndrumare în grupuri mici

Le oferim elevilor a căror limba maternă nu este germană posibilitatea să participe la toate activitătile scolare din toate domeniile. Printre acestea se numără participarea la orele învătământului regular, dar si o promovare intensivă a limbii germane.

Profesori specializati predau limba germană ca pe o limbă străină. Pe lângă perfectionarea limbii se reseste si o integrare în altă cultură – viata într-un grup de copii cu aceasi vărstă creează perspective. Dar si elevii nostri au ce învăta de la elevii străini.